LP/2016/842 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 9. stretnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ľubľane, Slovinsko, v dňoch 28. - 30. november 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7649/2016-min.
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/842
Dátum začiatku MPK: 26.08.2016
Dátum konca MPK: 12.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)