LP/2016/841 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 3439/2016 - M_OIOZP
Podnet: Iniciatívny návrh MPSVR RS
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/841
Dátum začiatku MPK: 24.08.2016
Dátum konca MPK: 23.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.09.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: