LP/2016/839 Návrh na začatie stavby "Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne - 25 Kensington Palace Gardens, Londýn"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 682.443/2016-INSL
Podnet: Na základe Uznesenia vlády SR č. 544 zo 7. októbra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/839
Dátum začiatku MPK: 24.08.2016
Dátum konca MPK: 08.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 05.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 25.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)