LP/2016/838 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schválené na vláde SR
Rezortné číslo: ORE - 9691/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/838
Dátum začiatku MPK: 23.08.2016
Dátum konca MPK: 14.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.09.2016
Ukončenie štádia: 24.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)