LP/2016/830 Návrh Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 27229/2016-1000-47697
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/830
Dátum začiatku MPK: 19.08.2016
Dátum konca MPK: 05.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)