LP/2016/829 Návrh na ratifikáciu Parížskej dohody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7183/2016-3.1.
Podnet: bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 146 zo dňa 29. apríla 2016
ktorým vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky predložiť podpísanú Parížsku dohodu vláde Slovenskej republiky s návrhom na jej ďalšie opatrenia
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/829
Dátum začiatku MPK: 22.08.2016
Dátum konca MPK: 13.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)