LP/2016/825 Stanovenie výšky zásob materiálu používaného v ozbrojených silách Slovenskej republiky na zabezpečenie bojovej činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚCL - 374-3/2016
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/825
Dátum začiatku MPK: 17.08.2016
Dátum konca MPK: 31.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia: 31.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)