LP/2016/824 Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2713-2016
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/824
Dátum začiatku MPK: 16.08.2016
Dátum konca MPK: 30.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.08.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)