LP/2016/823 Návrh na prijatie delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom - spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Bratislave 26. septembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 491.330/2016-2TEO
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 98/95 z 21.02.1995
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: MPK skrátené v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, keďže ide o mat. nelegislatívnej, nekoncepčnej povahy a nevyplývajú z neho úlohy.
Posledná zmena: 13.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/823
Dátum začiatku MPK: 26.08.2016
Dátum konca MPK: 05.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)