LP/2016/821 Informácia o priebehu a výsledkoch samitu NATO vo Varšave v dňoch 8. - 9. júla 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 350.555/2016-OBEP
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 271/2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/821
Dátum začiatku MPK: 12.08.2016
Dátum konca MPK: 25.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)