LP/2016/820 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 381/24471/2016/SOP
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu zmeny kompetencií upravených zákonom č. 171, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.a z toho vyplývajúcej nutnosti urýchleného predloženia na rokovanie vlády
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/820
Dátum začiatku MPK: 12.08.2016
Dátum konca MPK: 18.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)