LP/2016/817 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/015394/2016-721
Podnet: podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/817
Dátum začiatku MPK: 11.08.2016
Dátum konca MPK: 02.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)