LP/2016/815 Určenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 06460/2016/D641-SRP/52065-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu potreby určenia sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/815
Dátum začiatku MPK: 12.08.2016
Dátum konca MPK: 18.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.08.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)