LP/2016/808 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/016540/2016-613
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/808
Dátum začiatku MPK: 09.08.2016
Dátum konca MPK: 30.08.2016
Novelizované predpisy: 39/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.08.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)