LP/2016/805 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 20298/2016/C232-SCDPK/50935-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/805
Dátum začiatku MPK: 16.08.2016
Dátum konca MPK: 07.09.2016
Novelizované predpisy: 475/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: