LP/2016/799 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
§ 1
Pridať
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.
Pridať
§ 2
Pridať
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.