LP/2016/796 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/004171
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: zjednodušený postup/5 pracovných dní (čl. 10 ods. 6 písm. a) a ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
Posledná zmena: 12.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/796
Dátum začiatku MPK: 05.08.2016
Dátum konca MPK: 11.08.2016
Dôvod zrušenia MPK: Doplnenie materiálu.

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)