LP/2016/793 Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2017 až 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 341/2016-100
Podnet: Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu blížiaceho sa termínu 15.august 2016, kedy je zo zákona č.330/1991 Zb.povinnosť predložiť materiál do vlády SR
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/793
Dátum začiatku MPK: 04.08.2016
Dátum konca MPK: 10.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 10.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)