LP/2016/789 Zapojenie Slovenskej republiky do Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 600.650/2016-ORPO
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/789
Dátum začiatku MPK: 18.08.2016
Dátum konca MPK: 02.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.09.2016
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)