LP/2016/788 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 26546/2016-1000-45179
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/788
Dátum začiatku MPK: 04.08.2016
Dátum konca MPK: 17.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)