LP/2016/787 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: spis č. 2016-19790-56AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/787
Dátum začiatku MPK: 08.08.2016
Dátum konca MPK: 26.08.2016
Novelizované predpisy: 440/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.08.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)