LP/2016/785 Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 722/2016-100
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/785
Dátum začiatku MPK: 26.09.2016
Dátum konca MPK: 14.10.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Začiatok štádia: 05.01.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)