LP/2016/782 Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 02282/2016/AA21-SZEÚ/67730-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/782
Dátum začiatku MPK: 25.08.2016
Dátum konca MPK: 19.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)