LP/2016/779 Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Súvisiaci proces: Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020
Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike
Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 900-0054/2016
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Benkovičová, Ľudmila, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/779

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)