LP/2016/777 Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 631.336/2016-OĽPR
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/777
Dátum začiatku MPK: 04.08.2016
Dátum konca MPK: 17.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)