LP/2016/776 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 12394/2016-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/776
Dátum začiatku MPK: 27.07.2016
Dátum konca MPK: 16.08.2016
Novelizované predpisy: 43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 27.07.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 23.12.2016
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 23.12.2016