LP/2016/775 Návrh riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pošta a poštové služby
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 18068/2016/C520-SEKPS/42300-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného MPK je zabezpečenie dokončenia procesu schválenia tohto nelegislatívneho materiálu a jeho využitie na rokovaniach Pracovnej skupiny poštové služby pri Rade EÚ v septembri 2016.
Posledná zmena: 07.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/775
Dátum začiatku MPK: 30.08.2016
Dátum konca MPK: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)