LP/2016/768 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nes
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskor
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskor
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 2016/300/005449/01861
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/768
Dátum začiatku MPK: 08.08.2016
Dátum konca MPK: 26.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.08.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)