LP/2016/767 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 5589/2016
Podnet: Bod B.12. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 151 z 2. apríla 2014 Bod B.70. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/767
Dátum začiatku MPK: 16.09.2016
Dátum konca MPK: 06.10.2016
Novelizované predpisy: 541/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 16.09.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)