LP/2016/765 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 45434/2016/130
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/765
Dátum začiatku MPK: 25.07.2016
Dátum konca MPK: 12.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2017
Novelizované predpisy: 490/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.07.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.08.2016
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)