LP/2016/764 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: spis č. 2016-19088-56AA
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/764
Dátum začiatku MPK: 29.07.2016
Dátum konca MPK: 18.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia: 31.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)