LP/2016/756 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 45268/2016/120
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota na pripomienkové konanie je v zmysle čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády sedem pracovných dní, nakoľko ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády a z dôvodu jeho naliehavosti nie je možné medzirezortné pripomienkové konanie uskutočniť v štandardnej lehote v zmysle čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády.
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/756
Dátum začiatku MPK: 18.07.2016
Dátum konca MPK: 26.07.2016
Novelizované predpisy: 757/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

215/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

278/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

400/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 26.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.08.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)