LP/2016/755 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový st
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 482/ORPS/2016
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z.; § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.; návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/755
Dátum začiatku MPK: 18.07.2016
Dátum konca MPK: 05.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: