LP/2016/754 Plán predchádzania plytvaniu potravinami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 550/2016-100
Podnet: úloha vyplývajúca z rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/754
Dátum začiatku MPK: 18.07.2016
Dátum konca MPK: 29.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.07.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)