LP/2016/753 Návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 25145/2016-1000-41862
Podnet: bod B.15 uznesenia vlády SR č. 148/2015 a bod B.1 uznesenia vlády SR č. 504/2015
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/753
Dátum začiatku MPK: 18.07.2016
Dátum konca MPK: 29.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.07.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)