LP/2016/749 Návrh na zrušenie úlohy D.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 429 z 31. mája 2005 k rozhodnutiu vlády Slovenskej republiky o zmene územia obcí Kežmarok a Ľubica

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: LPO - 7352/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/749
Dátum začiatku MPK: 15.07.2016
Dátum konca MPK: 28.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)