LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/016141/2016-622
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/745
Dátum začiatku MPK: 14.07.2016
Dátum konca MPK: 03.08.2016
Novelizované predpisy: 333/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

479/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

492/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

171/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

351/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)