LP/2016/742 Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Návrh Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17047/2016-1000-41090
Podnet: bod B.15 uznesenia vlády SR č. 148/2015
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/742
Dátum začiatku MPK: 14.07.2016
Dátum konca MPK: 27.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 27.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)