LP/2016/740 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6715/2016-9
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/740
Dátum začiatku MPK: 15.07.2016
Dátum konca MPK: 04.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)