LP/2016/739 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2016/300/005646/01932
Podnet: Bod B.23. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 148 z 1. apríla 2015
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/739
Dátum začiatku MPK: 15.07.2016
Dátum konca MPK: 04.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: