LP/2016/736 Návrh na odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci obci Ľubotice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/009969/2016-333
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny návrh sa na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predkladá z dôvodu jeho naliehavosti (odpustenie by malo nadobudnúť účinnosť k 13.09.2016).
Posledná zmena: 24.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/736
Dátum začiatku MPK: 16.08.2016
Dátum konca MPK: 22.08.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)