LP/2016/735 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/015081/2016-652
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/735
Dátum začiatku MPK: 12.07.2016
Dátum konca MPK: 01.08.2016
Novelizované predpisy: 90/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

129/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

546/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 25.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)