LP/2016/733 Zákon z ... 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017 a Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/016525/2016-41
Podnet: podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/733
Dátum začiatku MPK: 12.07.2016
Dátum konca MPK: 01.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)