LP/2016/732 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 635/2016-100
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/732
Dátum začiatku MPK: 15.07.2016
Dátum konca MPK: 04.08.2016
Novelizované predpisy: 243/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: