LP/2016/730 Zákon Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23189/2016-1000-41636
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň, hrozba sankcií, ak sa legislatívny proces neukončí do konca novembra 2016.
Posledná zmena: 30.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/730
Dátum začiatku MPK: 12.07.2016
Dátum konca MPK: 25.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)