LP/2016/729 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 7084/2016-min
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/729
Dátum začiatku MPK: 11.07.2016
Dátum konca MPK: 29.07.2016
Novelizované predpisy: 79/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.07.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)