LP/2016/722 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na trinástom zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, na ôsmom stretnutí zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite a na druhom stretnutí zmluvných strán Nagojského protokolu k Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa uskutočnia 4. – 17. decembra 2016 a na stretnutí ministrov na najvyššej úrovni, 2. – 3. decembra 2016, v Cancune, Mexiku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 5491/2016-2.3 (6.2)
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/722
Dátum začiatku MPK: 08.07.2016
Dátum konca MPK: 21.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 08.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 21.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)