LP/2016/721 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/13757/2016-732
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/721
Dátum začiatku MPK: 11.07.2016
Dátum konca MPK: 29.07.2016
Novelizované predpisy: 106/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.07.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)