LP/2016/719 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/014085/2016-77
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/719
Dátum začiatku MPK: 11.07.2016
Dátum konca MPK: 29.07.2016
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2016
Novelizované predpisy: 235/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.07.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016