LP/2016/718 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 445/2016-100
Podnet: Zákon č. 543/2007 Z. z
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/718
Dátum začiatku MPK: 08.07.2016
Dátum konca MPK: 21.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 08.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 21.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)